dimecres, 22 de gener del 2014

Activitats Tema 6. UNA ECONOMIA GLOBALITZADA.


EXERCICIS TEMA 6

UNA ECONOMIA GLOBALITZADA”

 1. Anota les cinc característiques de la globalització econòmica.
 1. Explica els quatre factors que han fet possible la globalització.
 1. Defineix els següents conceptes:
- Globalització - Concentració empresarial
- Multinacional - Deslocalització
- Aranzel - PIB
- Renda per capita
 1. Mira el mapa de la pàgina 101, i cita:
  -Tres països o regions amb presència de multinacionals:
  -Tres països de destinació de la deslocalització:
 1. Cita dos aspectes positius i dos aspectes negatius de la globalització.
 1. Explica breument quins són els objectius de les següents institucions:
- Banc Mundial
- FMI
- OMC
- G-20
 1. Contesta:
  -Quines són considerades les potències econòmiques tradicionals?
  -I les potències emergents o BRIC?
  -Quins països són coneguts com els “dracs asiàtics”?
 1. Quins avantatges va suposar per als països de la CEE la creació d’una unió duanera? I la creació d’un mercat comú en 1985?
 1. Completa el següent quadre comparant l’economia dels EEUU i la de Japó:


EEUU
JAPÓ
Posició econòmica

Punts forts


Debilitats

10.Completa el quadre comparant l’economia de les següents potències emergents:


XINA
L’ÍNDIA
BRASIL
Posició econòmica


Punts forts


Debilitats

divendres, 17 de gener del 2014

Factors productius. Inversió en I+D a Espanya l'any 2013, article de El País.

Fes clic damunt la gràfica per a vore l'article complet.

dimecres, 8 de gener del 2014

Una definició d'Activitat Econòmica.

Activitat econòmica és el procés pel qual les persones satisfem les nostres necessitats mitjançant la producció, distribució i consum de béns i de serveis.